Visie

Hoe ziet INVINITIV de toekomst en hoe spelen wij daarop in?

INVINITIV is de groepsnaam waar de volgende zusterbedrijven deel van uitmaken: PolderValley, ExplainiT, IT2IT en The Backbone. Onze oorsprong dateert uit het jaar 2000 en sinds die tijd hebben we ons constant doorontwikkeld en hebben we iedere verandering in ons domein met vooruitstrevende oplossingen en producten ingevuld. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Huidige en toekomstige uitdagingen voor organisaties hebben meer en meer te maken met de alignment tussen business en IT. Onze visie en ons afgeleide domein houden verband met deze ontwikkeling, waarbij de business leidend is in de inrichting van IT en het gebruik ervan.

Digitalisatie

Dit omvat het gehele actuele proces van technologisch afgeleide veranderingen. Hiermee worden onder andere nieuwe trends neergezet zoals Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Industry 4.0, Machine-to-Machine Communication en Augmented Reality.

Digitale transformatie

Dit beschrijft dat organisaties traditionele problemen oplossen door gebruik te maken van deze technologische veranderingen in plaats van de traditionele methodes.

Digital Performance

Het is noodzakelijk om het beste uit deze digitale transformatie te halen en bij te dragen aan business performance. Organisaties moeten de best mogelijke digitale experience voor klanten, medewerkers en partners zien te realiseren. End-user inzicht, correcte (werk)processen, juiste skills van medewerkers en een flexibele  IT omgeving  zijn bepalende factoren om dat te bereiken.  Het is essentieel om interne en externe end-users vaardig, betrokken en positief te maken én te houden. Alleen dan kan de reguliere business optimaal verlopen en kunnen veranderingen succesvol worden doorgevoerd.

Missie

INVINITIV wil in het Digital Performance domein met een gedreven groep mensen intelligente software en diensten ontwikkelen en implementeren, die wereldwijd concurrerend zijn.

Onze organisaties

INVINITIV bestaat uit vier zusterbedrijven die allen in het Digital Performance domein diensten / producten leveren.

Intelligente software voor Digital Performance

PolderValley ontwikkelt software applicaties in het Application Performance Monitorings (APM) subdomein, namelijk de Productivity Performer (DEM), de End2End Performer (STM) en de Service Management Connector (AIops).

Wendbare organisaties voor Digital Performance

ExplainiT is een trainings- en consultancy organisatie die organisaties, teams en medewerkers traint en coacht om digitale wendbaarheid, adoptie en borging te realiseren. Door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan applicaties kan werk en samenwerken steeds efficiënter worden uitgevoerd.

Organisaties, teams en medewerkers dienen de wendbaarheid en skills te bezitten om effectief te kunnen (blijven) werken. Trainen in de werking van IT-application, Scrum-, Agile- en projectmethodieken en afgeleide gedragsvaardigheden binnen het ITMG-model (IT, Methodieken & Gedrag) zijn noodzakelijk om deze wendbaarheid te ontwikkelen en te behouden.

Hybride IT-Infrastructuur voor Digital Performance

IT2IT ontwerpt en implementeert hybride IT-infrastructuren waarop organisaties hun applicaties en websites kunnen draaien.  HeIT-landschap bij organisaties is complex en dynamisch, zeker door de komst van steeds meer cloud gerelateerde platformen en applicaties. Een goede architectuur, implementatie en beheer van deze veelal hybride omgevingen zijn cruciaal voor het bijdragen aan Digital Performance.  

Monitoring solutions voor Digital Performance

The Backbone is specialist in implementaties en support van IT-monitoring omgevingen bij grote, complexe organisaties. Het succesvol inrichten van een monitoring omgeving is een redelijke uitdaging. Welke tools moeten er worden gebruikt? Welke skills zijn vereist bij betrokken medewerkers? En, wat wil ik allemaal zien als ik de monitoring ga inrichten? Daarnaast is een organisatorische inbedding in de beheerorganisatie een zeer belangrijk onderdeel. Door de unieke eigenschappen van organisaties en IT-afdelingen is geen enkele monitoring inrichting hetzelfde. The Backbone heeft dankzij de jarenlange ervaring en focus op dit specifieke subdomein de expertise om hier een praktische en succesvolle invulling aan te geven. Monitoring tools waar de focus op ligt zijn Microsoft SCOM, OMS en Azure Alerts.

Producten

INVINITIV is actief in het Digital Performance domein. Binnen dit domein hebben wij meerdere producten ontwikkeld:

End-User Performance (EUP)

De EUP (End-User Performance) is een op Microsoft SCOM gebouwde STM tool, die als on-premiseproduct en als SaaS oplossing wordt aangeboden. De simulaties worden met scripts ontwikkeld. De verkregen meta-data wordt via een intelligente “management pack” omgezet naar informatie.

Meer informatie

End2End Performer (EP)

De End2End Performer is een Synthetic Transaction Monitoring (STM) tool, die als Software as a Service (SaaS) wordt aangeboden. Met behulp van de End2End Performer krijgt u actuele en betrouwbare metingen van IT-services en applicaties, onder andere gemeten vanuit het eindgebruikersperspectief.  De simulaties worden met een intelligente recorder opgenomen. Met behulp van deze informatie heeft u de mogelijkheid om baselines van IT-services te bepalen ten behoeve van SLA’s/XLA’s. Ongewenste afwijkingen van de baselines worden 24/7 gedetecteerd en afgewogen genotificeerd.

Product coming soon

Productivity Performer (PP)

De Productivity Performer is een Digital Experience Monitoring (DEM) tool. Deze genereert en checkt applicatie-werkinstructies voor user-guides, manuals en e-learning content. De inzet van de Productivity Performer leidt tot uniforme werkwijzen, efficiënte on-boarding en kennisborging. De onderliggende technologie checkt voortdurend of de applicatie werkinstructies nog correct zijn en notificeert exact waar de afwijking zit. User-guides, manuals en e-learning content blijven hierdoor up-to-date en dus betrouwbaar.

Product coming soon

Service Management Connector (SMC)

De Service Management Connector (SMC) is een Artificial Intelligence (AI) tool voor IT operations (AIops). Momenteel is er een toepassing, waarbij SCOM en PRTG bi-directioneel geïntegreerd worden met de service management applicatie TOPdesk. Monitoring meldingen uit SCOM en PRTG worden automatisch omgezet tot incident cards in TOPdesk. Dit brengen wij op de markt onder de naam TOPdesk-Connector. Aangebrachte wijzigingen in een incident card leiden eveneens automatisch tot een wijziging in het openstaande monitoring alert.

Meer informatie

Diensten

Vanuit INVINITIV richten wij onze dienstverlening op:

Inrichting en support van een IT-monitoring omgeving

Het succesvol inrichten van een monitoring omgeving is een redelijke uitdaging. Welke tools moeten hier gebruikt worden? Welke skills zijn vereist? Wat wilt u allemaal zien? Hoe vindt de inbedding plaats? Wie lost issues op? Dit zijn enkele van de vele vragen bij IT-monitoring. Elke organisate en IT-afdeling is uniek. Wij weten door jarenlange ervaring hier praktische invulling aan te geven.

Architectuur en project implementatie van hybride IT-infra omgevingen

Het IT-landschap is complex en dynamisch. Hierdoor is een goede architectuur, implementatie en beheer van de veelal hybride omgevingen cruciaal voor Digital Performance.

Trainen en coachen om digitale wendbaarheid, adoptie en borging te realiseren

Door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan applicaties kan werken en samenwerken steeds efficienter. Organisaties, teams en medewerkers dienen de wendbaarheid en skills te bezitten om effectief te kunnen werken. Trainen in de werking van IT-applicaties, Scrum, Agile, project methodieken en afgeleide gedragsvaardigheden binnen ons eigen ITMG-model zijn noodzakelijk om deze wendbaarheid te ontwikkelen en behouden.

Over ons

Wat is INVINITIV?

INVINITIV is van oorsprong een spin-off van de Universiteit Twente en bestaat uit 4 samenwerkende zusterbedrijven: PolderValley, ExplainiT, IT2IT en The Backbone. Vanuit ons kantoor in Hengelo (zichtlocatie A1) werken wij met 100 vaste collega’s binnen het domein Digital Performance. Vanaf de oprichting in 2000 hebben wij ons als groep altijd gepositioneerd als een innovatieve en betrouwbare specialist. We streven naar synergie en complementaire voordelen voor onze nationale en internationale opdrachtgevers. De basis van onze dienstverlening zit geworteld in de volgende kernwaarden:

Klantgerichtheid, Ondernemerschap, Toegevoegde Waarde, Excelleren en Professionaliteit.

Financiële stabiliteit is voor ons een voorwaarde om innovatief en onderscheidend te kunnen blijven. Wij investeren substantieel in R&D en werken onder andere samen met de Universiteit Twente en diverse commerciële partners door middel van kennisuitwisseling en co-creatie van producten. Elke organisatie binnen INVINITIV heeft een uitgebalanceerde combinatie van product, markt en technologie. In het optimaal omgaan met marktveranderingen en technologie ligt voor ons een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Onze missie, visie, strategie, cultuur en operatie moet zó goed en uitdagend zijn, dat toptalent graag bij ons wil werken. Deze trots uiten wij onder andere door veel kansen te bieden aan universitair geschoolde talenten uit de regio.

Werken bij

INVINITIV als werkgever!

Autonomy

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen INVINITIV begrijpt wat en waarom we bepaalde zaken willen realiseren. Daarnaast kan iedere collega zelf bepaalde beslissingen nemen om mee te werken aan het realiseren van onze doelen. “Freedom means that an employee thinks and acts on behalf of the organisation”.

Mastery

Als collega binnen INVINITIV heb je de wens om je blijvend te verbeteren als professional. Als je voldoende gemotiveerd bent kun je je kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen. Iemand die mastery zoekt, zet zijn persoonlijke ontwikkeling centraal om betekenisvol te zijn: “The urge to get better and better in something that matters”.

Purpose

Business Purpose: 

INVINITIV wil excelleren als organisatie. Dat houdt in dat iedereen in en buiten de organisatie ons herkent door een professionele aanpak, gedrevenheid, klantgerichtheid en een wendbaar vermogen om aanpassingen te doen in het domein waar we actief zijn. Het fundament van de organisatie zijn de juiste mensen die er werken en de processen die door hen zijn ingericht om professionaliteit uit te dragen. Daar geloven wij in en dat dragen wij uit. 

Domein Purpose: 

INVINITIV wil binnen het domein van Digital Performance de professionaliteit en wendbaarheid tonen, zodat veranderingen in het domein adequaat opgepakt worden en dat hiermee snel wordt ingespeeld op de veranderende vraag in de markt. Organisaties die hun Digital Performance willen verbeteren komen bij INVINITIV uit voor concrete, pragmatische en doeltreffende oplossingen. Innovatie, pionierend vermogen en stabiele product-/marktcombinaties zorgen voor financiële stabiliteit om blijvend te investeren in mensen en R&D om klanten duurzaam te binden.